System SBE
System SBEalarm

Alarm

Przycisk alarmowy montowany często w publicznych łaźniach parowych zwykle uruchamia sygnał alarmowy skierowany do pracowników obsługi.

Alarm zgodny z systemem SBE dodatkowo wpływa na inne urządzenia wyposażenia łaźni parowej. Uruchomienie alarmu natychmiast przerywa grzanie wody w generatorze pary. Zwiększa się także do maksimum jasność oświetlenia w łaźni oraz uruchamia się z pełna mocą wentylator w celu radykalnego przewietrzenia wnętrza łaźni. Wszystkie wymienione operacje następują równocześnie z chwilą włączenia przycisku alarmu. Dzięki temu powiadomiona obsługa może od razu przystąpić do innych działań.

Kasowanie efektów zadziałania alarmu następuje po naciśnięciu przycisku resetującego umieszczonego w podstawie generatora pary.

Copyright © 2023 by C-PLAST