System SBE
System SBEświatłowody

Światłowody

Oświetlenie światłowodowe zdecydowanie wpływa na wzrost atrakcyjności łaźni parowej. Najczęściej występuje w formie gwiezdnego nieba, chociaż oczywiście nie wyczerpuje to innych możliwości zastosowania tego typu oświetlenia.

W projektorze PS-110 źródło światła stanowią diody RGB dużej mocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe było wyeliminowanie silnika obrotu filtra barwnego i wentylatora, które to elementy występują w projektorach halogenowych. Brak konieczności przewietrzania oraz bezgłośna praca zdecydowanie ułatwiają montaż projektora. Dodatkowo sprzyjają temu niewielkie wymiary obudowy.

Wymienione cechy nie ograniczają w żadnym stopniu funkcjonalności projektora. Diody RGB umożliwiają emisję światła o szerokiej gamie barw, natomiast sterowanie mikroprocesorowe umożliwia uzyskanie różnorakich efektów świetlnych. Standardowo projektor realizuje 30 programów świetlnych, ale nie jest to kres jego możliwości.

Istotną cechą konstrukcyjną jest zastosowanie trzech odrębnych kanałów świetlnych co umożliwia, przy odpowiednim podziale wiązki światłowodowej, uzyskać odmienne efekty świetlne w różnych sektorach. Na przykład możliwe jest sekwencyjne wyświetlanie konstelacji gwiezdnych.

Zgodność urządzenia z systemem SBE umożliwia ścisłą współpracę z generatorem pary serii IQ.

Copyright © 2023 by C-PLAST