System SBE
System SBEgenerator

Usługa "non-stop"

Ponieważ jednym z celów naszej firmy jest wzbogacanie i szeroko rozumiane usprawnianie wyposażenia łaźni parowych i innych obiektów typu SPA, nie ograniczmy się jedynie do produkcji tychże urządzeń. Próbujemy dokonywać usprawnień również na gruncie organizacyjnym.

Przykładem takiego działania jest propozycja usługi o nazwie "non-stop". Polega ona na przesłaniu klientowi urządzenia zastępczego w miejsce eksploatowanego urządzenia, które uległo awarii. Usługa ta jest dostępna zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego upływie, po wypełnieniu i podpisaniu karty usługi. Urządzenie zastępcze wysyłane jest niezwłocznie po otrzymaniu od klienta informacji o wystąpieniu awarii. Takie działanie zdecydowanie skraca czas przestoju w wyniku awarii, umożliwiając zarazem przeprowadzenie dokładnej analizy usterki i wykonanie starannej naprawy. Aby to rozwiązanie przyniosło oczekiwany rezultat, wymagane jest oczywiście odpowiednie przystosowanie do niego urządzenia od strony technicznej. Najlepszym przykładem urządzenia spełniającego te wymogi jest generator pary serii IQ, charakteryzujący się m.in. unifikacją montażu.

Na tę cechę składają się:

 • standardowe podłączenie zasilania
  generator wyposażony jest we wtyczkę, co pozwala szybko odłączyć go od zasilania;
 • podłączenie urządzeń peryferyjnych
  wszystkie przewody urządzeń peryferyjnych (np. pompy aromatów, oświetlenia łaźni, wentylatora) łączone są z płytą główną generatora przy pomocy charakterystycznych złączy, które trudno pomylić z uwagi na różną szerokość każdego wtyku;
 • prowadzenie przewodów urządzeń peryferyjnych
  część obudowy generatora z zamontowanymi dławikami, przez które przechodzą przewody do urządzeń peryferyjnych, jest demontowalna, co pozwala na wypięcie jej razem z przewodami i łatwą instalację w urządzeniu zastępczym;
 • proste podłączenia hydrauliczne
  króćce do podłączenia instalacji parowej i odpływu wyposażone są fabrycznie w złącza śrubowe (śrubunki), co niezależnie od dalszej geometrii instalacji umożliwia łatwy montaż i demontaż generatora.

Dzięki wyżej opisanym rozwiązaniom konstrukcyjnym demontaż i montaż urządzenia może w ciągu kilkunastu minut przeprowadzić nawet osoba nie będąca pracownikiem autoryzowanego serwisu.

Więcej informacji na temat usługi "non-stop" można znaleźć w treści umowy zawieranej z klientem.

Copyright © 2023 by C-PLAST