System SBE
System SBEwentylacja

Wentylacja

Wentylacja łaźni parowej jest dosyć trudnym zagadnieniem - zbyt słaba nie spełni swojej roli a znów za silna spowoduje ucieczkę pary z wnętrza łaźni parowej.

Zanim jednak przejdziemy do krótkiej analizy zagadnienia wentylacji, dokonajmy pewnego istotnego rozróżnienia pojęć. Otóż należy odróżnić wentylację łaźni parowej od jej przewietrzania. Wentylacja łaźni parowej to doprowadzenie do wnętrza łaźni określonego strumienia świeżego powietrza, realizowane przeważnie poprzez odprowadzenie odpowiedniej ilości zużytego powietrza. Natomiast przewietrzanie to intensywne przewietrzenie i zarazem ochłodzenie łaźni parowej. Innymi słowy wentylacja stosowana jest w trakcie kąpieli parowej, natomiast przewietrzanie następuje zwykle po zakończeniu korzystania z łaźni parowej między innymi w celu jej osuszenia.

Użyty powyżej termin: "określony strumień powietrza" brzmi niewinnie, ale już próba jego określenia nie jest sprawą prostą. Wynika to znów ze specyfiki łaźni parowej - głównie potrzeby utrzymania odpowiedniej temperatury, eliminację dużej prędkości przepływu powietrza, a zwłaszcza utrzymania jak największej ilości pary wewnątrz. To, że intensywna wentylacja może pozbawić łaźnię pary wydaje się oczywiste. Aby jednak uzmysłowić złożoność problemu zwrócę uwagę na fakt, że wbrew pozorom, także słaba wentylacja może być przyczyną małej ilości pary wewnątrz łaźni parowej. Dzieje się tak w przypadku zbyt powolnego ochładzania się wnętrza łaźni. Nieco obszerniej opisane jest to zjawisko przy analizie problemów występujących w łaźniach parowych.

Tak więc trudno o proste rozwiązanie problemu wentylacji choćby przez ścisły jego związek z bilansem cieplnym łaźni parowej.

Oczywiście spełnienie wszystkich złożonych wymagań dotyczących wentylacji nie jest warunkiem niezbędnym do funkcjonowania łaźni parowej jako takiej. Małe łaźnie, zwłaszcza do użytku prywatnego, charakteryzujące się krótkimi czasami kąpieli parowych, wystarczająco dobrze wentylują się poprzez otwarcie i zamknięcie drzwi.

Jednak, jeżeli chcemy pokusić się o poprawę warunków pracy łaźni parowej należy sięgnąć do bardziej zaawansowanych rozwiązań.

Taką próbę usprawnienia wentylacji w łaźni parowej stanowi funkcja generatora IQ umożliwiająca sterowanie wentylatorem pracującym w systemie SBE. Krótko można scharakteryzować pracę wentylatora w następujący sposób:

  • możliwość sterowania opóźnieniem włączania wentylatora
  • możliwość regulacji intensywności wentylacji przez zmianę obrotów wirnika
  • wyłączanie wentylatora w momencie zwiększenia intensywności podawania pary
  • włączanie wentylatora z pełną mocą w trakcie intensywnego przewietrzania łaźni

Wszystkie opisane funkcje wentylatora uruchamiane są samoczynnie w odpowiednich momentach pracy łaźni, a wprowadzanie stosownych parametrów odbywa się za pośrednictwem sterownika generatora.

Copyright © 2023 by C-PLAST