System SBE
System SBEgenerator

Moc dynamicznie zmienna

Spośród wielu funkcji generatorów serii IQ, nieraz unikalnych w stosunku do możliwości innych urządzeń, najbardziej istotną jest funkcja dynamicznej zmiany mocy.

Dynamicznej regulacji mocy generatorów serii IQ nie należy mylić ze zmienną mocą w niektórych typach generatorów dostępnych na rynku, polegającą na możliwości ręcznego ustawienia mocy generatora.

Wykorzystując technikę mikroprocesorową generator IQ sam dobiera moc, z jaką pracuje, do warunków aktualnie panujących w łaźni parowej. Jeżeli bezpośrednio po jego uruchomieniu łaźnia jest zimna, to generator będzie pracował z swoją mocą maksymalną. Natomiast po nagrzaniu łaźni wykorzystywana moc będzie odpowiednio zmniejszana. Wpływa to korzystnie przede wszystkim na obecność pary w łaźni, ponieważ praktycznie eliminuje się okresy wyłączenia generatora (czyli braku wytwarzania pary) po uzyskaniu nastawionej temperatury w łaźni. Dodatkowymi atutami pracy na zmniejszonym stopniu mocy są delikatny i spokojny strumień pary oraz zdecydowanie cichsza praca generatora.

Oczywiście, jeżeli na skutek oziębienia łaźni lub podwyższenia zadanej temperatury kąpieli zajdzie potrzeba silniejszego grzania, to moc generatora automatycznie ulegnie zwiększeniu, po czym - po ogrzaniu łaźni - ponownie się obniży.
Wszystkie opisane zmiany mocy odbywają się samoczynnie i nie wymagają interwencji ze strony użytkownika.

Mechanizmy pracy różnych typów generatorów można prześledzić na wykresach przedstawionych w dostępnej poniżej prezentacji.

Prezentacja
>>> Kliknij, by obejrzeć prezentację <<<

Sterowanie mikroprocesorowe, poza osiągnięciem głównego celu, jakim jest inteligentne sterowanie mocą, umożliwia generatorom IQ realizację wielu dodatkowych i użytecznych zadań, niespotykanych w prostszych technologicznie rozwiązaniach.

Chętnym do bliższego poznania możliwości generatorów serii IQ polecamy zapoznanie się z funkcjami generatora oraz lekturę opisu systemu SBE.

Copyright © 2023 by C-PLAST