System SBE

Problemy występujące w łaźni parowej

Zasada działanie łaźni parowej jest prosta. Generator pary podgrzewa wodę do temperatury wrzenia. Powstająca para wodna transportowana jest do wnętrza łaźni powodując jej ogrzanie maksymalnie do temperatury ok 50 st.C.

Przebywanie w podwyższonej temperaturze i 100% wilgotności względnej wywiera korzystny wpływ na organizm ludzki.

Prosta zasada działania zwykle jest gwarancja niezawodności, ale przy bardziej wnikliwej analizie pojawia się kilka problemów.

Przyczyną utrudnień są niewątpliwie specyficzne warunki występujące w łaźni. Jednym z głównych celów stosowanych przez nas rozwiązań technicznych jest eliminacja lub złagodzenie występujących problemów.

Ponieważ najlepszym źródłem informacji w sprawach eksploatacyjnych jest opinia użytkowników, dlatego bardzo nam zależy na wszelkich uwagach dotyczących tematyki łaźni parowych. Swoje uwagi najlepiej przysyłać pocztą elektroniczną na adres ceplast@saunaparowa.pl. Zapewniamy, że wszystkie one zostaną przeanalizowane nawet jeżeli nie odpowiemy na nie niezwłocznie.

W dalszej części opisujemy kilka istotnych problemów związanych z użytkowaniem łaźni parowych wraz z propozycjami ich złagodzenia.

Copyright © 2023 by C-PLAST